dilluns, 5 de març del 2018

L'esclavisme i nosaltres.

Més enllà dels gestos simbòlics, com ara la retirada d’estàtues, tinc la sensació que ens falta una reflexió sobre l’esclavisme a Catalunya. Barcelona fou un port estratègic important en les rutes per portar esclaus a Amèrica. També és sabut que part dels catalans “indians” que van fer diners a les Antilles utilitzà mà d’obra d’esclaus. Així com que també un gruix important de la gran burgesia barcelonina s’oposà activivament als moviments abolicionistes.... ¿Quin pes va tenir l’esclavisme en l’acumulació de capital que a Catalunya permeté la revolució industrial i indirectament el context per a la renaixença cultural? Hi ha estudis seriosos en aquest camp? És un tema tabú o m’ho sembla a mi?.

Article a El País, avui.