divendres, 27 de juliol de 2007

Signada, aquest migdia, la Declaració de Ceret.

DECLARACIÓ D’ INTENCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN EURODISTRICTE DE L’ESPAI CATALÀ TRANSFRONTERER

«Nosaltres, els representants institucionals signataris d’aquesta Declaració, ens reunim avui a Ceret amb l’objectiu de formalitzar una col·laboració per tal de portar a terme la creació d’un Eurodistricte destinat a potenciar, vertebrar i harmonitzar l’Espai Català Transfronterer.

Aquest espai d’un milió d’habitants, que abraça les comarques de la demarcació de Girona i el departament dels Pirineus Orientals (Catalunya Nord), configura un conjunt històric i geogràfic coherent, a la vegada urbà i rural, i amb eixos econòmics complementaris.

L’acte d’avui s’emmarca en la voluntat d’una construcció europea a escala local, de proximitat, que ha de permetre resoldre les dificultats derivades del fet fronterer que pateixen les poblacions i els territoris, i promoure un projecte de desenvolupament compartit.

La nostra voluntat és, a mitjà termini, crear un organisme inter-institucional col·legial de cooperació integrada, dotat de capacitat jurídica i d’autonomia financera, que portarà una política de governança territorial transfronterera en un espai que serà marcat per l’arribada del TGV.

De conformitat amb el principi de subsidiarietat promogut per la Unió Europea i en complementarietat amb les accions dutes a terme al territori per cada soci, aquesta estructura de cooperació transfronterera podrà permetre resoldre i superar progressivament el conjunt dels diferencials administratius, fiscals, infraestructurals, i de mobilitats que caracteritzen el nostre espai.

Per tant, podrà portar projectes d’interès comú i fomentar els intercanvis en tots els àmbits.

Així, en nom de les institucions que representem, nosaltres signataris d’aquesta Declaració, ens comprometem a impulsar el projecte d’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer, oficialitzant mitjançant aquest acte fundacional la constitució d’un Comitè de Pilotatge, compost d’un òrgan polític i d’un òrgan tècnic, que serà encarregat de la posada en marxa d’aquesta iniciativa ambiciosa ».


Fet a Ceret, el 27 de juliol del 2007.

Institucions signatàries:
-Consell General dels Pirineus Orientals
-Generalitat de Catalunya
-Ajuntament de Perpinyà
-Ajuntament de Girona
-Ajuntament de Figueres
-Consells comarcals gironins
-Entitats supramunicipals del Departament dels Pirineus Orientals
-Federació de Municipis de Catalunya
-Associació Catalana de Municipis
-Associació de Batlles i Adjunts dels Pirineus Orientals

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada