dijous, 20 de desembre de 2007

Les noves tecnologies, un compromís necessari.

Les infraestructures bàsiques -ferrocarril, carreteres, aeroports- monopolitzen avui el debat sobre el futur del nostre país. Però mentre reclamem i treballem per assolir la posada al dia d'aquestes infraestructures tradicionals és indispensable no oblidar que tenim un altre tipus d'infraestructures de les quals n'hem d'assentar les bases per assegurar ser capdavanters en els propers anys. M'estic referint a les Noves Tecnologies de la Comunicació i la Informació. Cal que les comarques gironines sapiguem estendre totes les nostres potencialitats també en aquest àmbit, on és necessari concentrar esforços per tenir-hi una intervenció clara i decidida.

Fa unes setmanes vaig assistir al Fòrum E-Tech de Noves Tecnologies de les comarques gironines i vaig percebre no només el dinamisme del sector, sinó també la consciència dels empresaris gironins de la necessitat d'afrontar amb valentia el repte que suposen les noves tecnologies. El recentment creat Observatori de noves tecnologies de les comarques gironines, liderat per AENTEG, l'associació d'empresaris del sector, contribuirà a crear dinàmiques cooperatives entre empreses tot superant l'excessiva fragmentació existent. També cal felicitar el sector per la seva decidida aposta en favor del català: si en el comerç i l'economia tradicionals és important que ens puguem desenvolupar amb normalitat en la nostra llengua, més important encara ho ha de ser en un mitjà relativament recent, però amb enormes potencialitats de futur.

Tenim davant nostre dos reptes absolutament ineludibles. El primer repte és la retenció de professionals. Hi ha a les nostres comarques personal qualificat que representa en aquest àmbit un autèntic lideratge. Malauradament, si la competència que representa la ciutat de Barcelona en tots els sectors és evident, en el dels professionals de les noves tecnologies estem davant d'una veritable sagnia de talents. Hem d'oferir oportunitats de millora professional a casa nostra i evitar una fuga de cervells no volguda. Tothom qui ho desitgi ha de disposar a les nostres comarques de les suficients eines per poder desenvolupar-se professionalment, més encara en un àmbit on el treball presencial es relativitza.

El segon repte inclou un element de qualitat, l'equilibri territorial: cal estendre la banda ampla a tot el territori. Pels professionals, pels empresaris de turisme rural, pels teletreballadors, disposar de banda ampla és absolutament bàsic. El Govern de la Generalitat, a través del projecte Banda Ampla Rural del Departament de Governació i Administracions Públiques, vol garantir les possibilitats de connexió a tota la ciutadania, visqui on visqui. Dels 665 nuclis de més de 50 habitants de la demarcació de Girona, 541 disposen ja de servei de banda ampla, dels quals bona part ho fan a través de la tecnologia sense fils Wimax del projecte de Banda Ampla Rural.

Per tal de dotar d'infraestructures de telecomunicacions a aquells nuclis de les comarques gironines que encara no en disposen, hi ha en marxa 53 actuacions de compartició o construcció que oferiran, a més de serveis d'Internet, telefonia mòbil i televisió digital terrestre. L'objectiu és doncs assolir l'accés de tota la ciutadania als principals serveis de telecomunicació a un preu assequible, independentment de la seva ubicació, ampliant així els objectius de Lisboa. Tot i que el 98% de la població ja té avui aquesta cobertura, no hem de renunciar a assolir la plena connectivitat de tots els nuclis habitats.

A més a més, el Govern, a través del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (Puosc) també del Departament de Governació i Administracions Públiques, ha formulat per primera vegada un programa específic per ajudar els ajuntaments que vulguin avançar cap a la connectivitat dels seus ciutadans i ciutadanes.

Per afrontar aquests dos reptes i per sortir-ne d'una manera exitosa cal un treball conjunt de totes les institucions i de tots agents implicats. Si per les infraestructures tradicionals des de Girona hem treballat plegats i exitosament -la promoció de l'aeroport de Girona n'és un exemple- ara es fa necessari un nou compromís per les infraestructures del segle XXI.

(Article publicat al Diari de Girona de 20 de desembre de 2007)

1 comentari: