dimecres, 14 de novembre de 2007

El món local com a protagonista.

Un cop han passat les eleccions locals i s'han constituït els diversos governs a cada ajuntament arriba el moment d'anar desplegant totes aquelles polítiques públiques tendents a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de les nostres comarques. I és precisament des de l'àmbit local on es porten a terme amb la major efectivitat els principals projectes que afecten directament el benestar de la gent. Disposar d'una llar d'infants, d'un consultori local del segle XXI, d'una xarxa viària de qualitat, d'un enllumenat adequat, d'un nou equipament esportiu, d'un espai urbà amigable, ajuda en bona part a conformar el bon funcionament de les nostres comunitats, més enllà de les grans infraestructures.

Precisament el govern de la Generalitat acaba d'aprovar el nou Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), el programa més important de cooperació amb les inversions locals, que ha de servir perquè els 210 ajuntaments de les comarques gironines (i tots els de Catalunya) puguin tirar endavant les infraestructures i les millores que volen implantar en els propers cinc anys.

El PUOSC 2003-2007 que aviat tancarem ja havia augmentat un 60% la dotació respecte al PUOSC 2000-2003, fet que ha permès destinar una inversió rècord de més de 105 milions d'euros a les comarques gironines i realitzar 928 actuacions. Disposem així de prop d'un miler de serveis i equipaments, doncs, que abans no existien als nostres pobles i ciutats i que ara existeixen gràcies, primerament, a l'esforç de tots els municipis, però també al finançament del PUOSC. I parlem d'obres tan importants com el condicionament d'espais públics, la supressió de barreres arquitectòniques, pistes esportives, carrils bici, serveis de sanejament urbà o equipaments museístics, per exemple.

En aquests moments s'inicia una nova fase amb un PUOSC 2008-2012 que representa un pas endavant quantitativament i qualitativa respecte al pla vigent. A tall d'exemple, la dotació mínima garantida en el programa general del pla es veurà doblada als municipis gironins. D'altra banda, aquest nou pla –aprovat per unanimitat per tots els sectors del municipalisme català– passa a ser quinquennal per afavorir la planificació municipal. El PUOSC subvencionarà específicament, com a novetat, la millora de les infraestructures de les telecomunicacions, en un intent clar de donar suport a la connectivitat a tots els ciutadans, i no només els que viuen en ambients metropolitans. Tot plegat es portarà a terme amb la màxima transparència i amb total respecte a l'autonomia local.

PLANTEJAR LES NECESSITATS Ara doncs, més enllà de discursos o de xifres, els protagonistes són els alcaldes i alcaldesses i els regidors i regidores que han de plantejar les necessitats de la seva població i han de prioritzar aquelles millores per al desenvolupament de la comunitat. Com a delegat del govern, i arran de les meves visites als municipis de les nostres comarques, detecto que en termes generals s'ha aconseguit cobrir bona part de les mancances en matèria d'infraestructures bàsiques, però també que en tots els municipis hi ha necessitats a resoldre. De vegades de tipus social o cultural, però moltes altres d'aquestes mancances tenen a veure amb el creixement o la posada al dia dels serveis bàsics. I no vull deixar-me l'aposta clara que fa i farà el govern en l'educació dels nens i nenes de 0 a 3 anys, un repte essencial per a la millora de la conciliació entre la vida familiar i laboral de les persones.

Tenim un país que forma part d'una Europa occidental moderna i pròspera, però també tenim poblacions que encara no gaudeixen de tots els serveis que els poders públics volen i han de prestar. Per això, lluny de cofoismes, ara és un bon moment per planificar el futur de les ciutats i pobles de les nostres comarques, de pensar quines mancances tenen els ciutadans i d'executar amb valentia totes les decisions. En aquest sentit, des de la Delegació del Govern i dels Serveis Territorials de Governació i Administracions Públiques, estem a disposició de tots els alcaldes i regidors per donar suport a aquest procés de creixement.

(article a El Punt)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada